En randstat på avveie? (Heftet)

Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014-2021

Forfatter:

Tormod Heier

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202728793
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En randstat på avveie?

Skaper Norges forhold til USA og NATO en sikkerhetsrisiko for Norge, som russisk randstat i nord? Russland frykter ikke et lite norsk forsvar, men at norsk territorium blir utgangspunkt for militære anslag mot eget land. Med felles grense til Russland, er derfor spørsmålet hva som tjener norske sikkerhetsinteresser. Tormod Heier jobber selv i Forsvaret og tar debatten i denne høyaktuelle boka.

Til toppen

Forfatter(e)

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han har tidligere jobbet i blant annet Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har tjenestegjort i Afghanistan.