En randstat på avveie? (Heftet)

Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014-2021

Forfatter:

Tormod Heier

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 189
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202728793
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En randstat på avveie?

Har USA blitt en del av problemet snarere enn en del av løsningen på Norges sikkerhetsutfordringer i nord? Er det slik at jo mer Norge knyttes opp til USA og NATO, desto mer sikkerhet får vi? Eller gjør det stadig tettere samarbeidet med våre allierte at Norges forhold til Russland blir mer og mer anspent?

Dette er kontroversielle spørsmål. Ikke minst for et lite land som Norge, som i kjølvannet av Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 allerede befinner seg i et konstant krysspress. På den ene side skal Norge være frontlinjestat i NATO. Den andre rollen er å være en god nabo og russisk randstat i Arktis.

I hele etterkrigstiden ble dette dilemmaet løst ved hjelp av en aktiv brobyggingspolitikk, der Norge framsto som en buffer mellom øst og vest. I årene etter annekteringen av Krim ser vi at denne strategien er avviklet – og at USA og NATO har fått overta stadig flere av Norges forsvarsoppgaver.

Hvordan vil russerne forholde seg til dette framover? Er vi på full fart inn i en ny kald krig?

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju

Forsker og offiser i ny bok: USA-styrker i Norge kan bety økt risiko
Les intervju med Heier i VG 29. november 2021

Støre-regjeringen vil begrense alliert trafikk nær Russland
Les artikkel i VG 30. november 2021

Norsk rolle i egen sikkerhet 
Les leder i Vårt Land 29. november 2021 (abo)

Til toppen

Forfatter(e)

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han har tidligere jobbet i blant annet Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har tjenestegjort i Afghanistan.