Tormod Heier

Tormod Heier

Omtale

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren, fagbokforfatter og ansatt ved seksjon for utvikling og lederstøtte ved Forsvarets stabsskole. Heier har militær utdannelse fra Krigsskolen og Forsvarets høgskole, samt mastergrad fra King's College London og doktorgrad fra Universitetet i Oslo.