Libya: Krigens uutholdelige letthet (Heftet)

Forfatter:

Tormod Heier, Rune Ottosen og Terje Tvedt (red.)

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Hva kan vi lære av Norges deltakelse i Libya-krigen?

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 274
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202634421
Kategori: Statsvitenskap , Internasjonal rett og menneskerettigheter , Historie og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Libya: Krigens uutholdelige letthet

Hvilke lærdommer kan vi trekke av bombingen av Libya i 2011? Var krigføringen i tråd med krigens folkerett? Brøt norske myndigheter grunnloven i forbindelse med krigsdeltagelsen? Levde media opp til sitt samfunnsoppdrag så lenge krigføringen i Libya pågikk? Ble det norske folk holdt for narr om de egentlige årsakene til krigen? Og hva ble konsekvensene av Libya-krigen for nasjonen Libya, regionen og verdenssamfunnet?

Libya: Krigens uutholdelige letthet setter et kritisk søkelys på Norges deltagelse i den Nato-ledete operasjonen i Libya. Blant forfatterne finner vi folkerettsjurister, historikere, militære, statsvitere og professorer i journalistikk og fredsforskning. Et felles utgangspunkt for alle bidragsyterne er spørsmålet om hva norske politikere, militære og det norske folk kan og bør lære av Norges første krig i Afrika.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Libya: Krigens uutholdelige letthet

«Nato-jubileet gir meg anledning til å anbefale en av høstens sørgelig oversette sakprosabøker. «Libya – Krigens uutholdelige letthet», redigert av Tormod Heier, Rune Ottosen og Terje Tvedt. Boka er propp full av forsvarspolitisk og utenrikspolitisk viten.»

Arild Rønsen, Klassekampen

«Libya – Krigens uutholdelige letthet er et vektig bidrag i den kritiske debatten om norsk utenrikspolitikk. Jeg vil anbefale alle med interesse for disse spørsmålene å lese boka, enten fra perm til perm, eller i det minste de bidragene som virker mest interessante. Etter denne utgivelsen bør det ha blitt enda litt vanskeligere å stå rakrygget som forsvarer av Norges bombekrig.»

Ivar Espås Vangen, radikalportal.noLes hele anmeldelsen

Ei viktig bok for krigsnasjonen Noreg

«...resultatet er ei balansert, godt komponert og leseverdig bok [...] Dette er ei viktig bok - om ho kan medverke til å ansvarleggjere oss før neste krig.»

Oddgeir Osland, Forskerforum 9/2019Les hele anmeldelsen

«Gjennom en sterk faglig fremstilling, en bred dokumentasjon og et omfattende kildetilfang avkler forfatterne svikten i mange av de premisser som lå til grunn for Norges deltakelse i krigen. [...] Foreliggende bok drøfter problemstillinger som burde være av største interesse for de som måtte være opptatt av forbedringspotensial, men det er dessverre ingen grunn til å forvente noen bred politisk debatt om innholdet i denne viktige boken.»

Bjørn Johannessen, BistandsaktueltLes hele anmeldelsen

«Med ytterst få unntak har det derimot vært helt taust om ei bok jeg i min naivitet trodde ville vekke oppsikt og debatt i alle kanaler. [...] Men denne boka, som gransker granskerne, dokumenterer overbevisende at de fleste ikke en gang ønsker å bli kloke i etterkant. Også dette er en lærdom fra Libya-krigen.»

Tore Linné Eriksen, Klassekampen

Til toppen

Forfatter(e)

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han har tidligere jobbet i blant annet Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har tjenestegjort i Afghanistan.

Rune Ottosen er professor emeritus ved OsloMet - storbyuniversitetet, nestleder i Norsk PEN og medlem av den norske Unesco-kommisjonen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om krigs- og fredsjournalistikk, pressehistorie og journalistikk.

Terje Tvedt er historiker, forfatter og filmskaper. Han er professor i historie ved Universitetet i Bergen og professor II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.


Morten Bøås er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har i en årrekke arbeidet med spørsmål knyttet til krig, konflikt og samfunn i Nord-Afrika og Sahel.

Minda Holm er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), stipendiat ved Universitetet i København, utenriksspaltist i Dagsavisen og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. Hun har forsket på og publisert om norsk, amerikansk og russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt mer teoretisk om global orden, suverenitet og liberale verdier. Doktorgradsprosjektet handler om motstand mot liberal internasjonal politikk.

Ann-Karin Larssen er førstelektor og statsviter og underviser blant annet om beredskap og krisehåndtering på FHS/Luftkrigsskolen. Hun har tidligere bidratt med kapitler i ulike bøker og vært medredaktør av boken Strategisk ledelse i krise og krig – Det norske systemet (2020).

Berit von der Lippe er professor emerita i språk, kommunikasjon og politisk retorikk (BI). Hun har skrevet essaysamling og artikler om metaforen i utenrikspolitikk, økonomi og i mediefortellinger om krig. Fokus har også vært på kjønn, maskuliniteter og femininiteter i krig og fred, samt taushetens retorikk.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og ledet Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2009–2011. Han har tidligere hatt flere forskningsopphold i Nord-Afrika, samt utgitt en lang rekke fagartikler og bøker innen ulike deler av statsvitenskapen.
Ola Tunander er research professor emeritus ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), der han har arbeidet siden 1980-tallet etter å ha avlagt doktoravhandling om amerikansk militær strategi og geopolitikk. Han har forsket på sikkerhetspolitikk, statsteori, terrorisme og den kalde krigens historie, vært sivil ekspert i en granskningskommisjon til den svenske regjering og leder for det utenriks- og sikkerhetspolitiske programmet ved PRIO. Bøkene hans har vært pensum ved en rekke universiteter, inkludert Oxford University og US Naval War College.
Geir Ulfstein er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og co-director ved PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Han har drevet forskning på ulike folkerettslige områder og er medforfatter av læreboka Innføring i folkerett og forfatter av Hva er folkerett? (2016).
Knut S. Vikør er professor i Midtaustens historie ved Universitetet i Bergen. Han har skrive fleire bøker innan felta Saharas historie, sufisme og islamsk lov, mellom desse, Sufi and Scholar on the Desert Edge (1995), Between God and the Sultan (2005), Ei verd bygd på islam (2004) og Maghreb: Nordafrika etter 1800 (2012).