Det livssynsåpne samfunn (Heftet)

Forfatter:

Sturla J. Stålsett

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202732509
Kategori: Religion , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Religion, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det livssynsåpne samfunn

«Det livssynsåpne samfunn» er blitt et nøkkelbegrep i diskusjonen om religion og politikk i Norge og ligger til grunn for den nye Lov om tros- og livssynsamfunn, som gjelder fra 2021. Men hva er et livssynsåpent samfunn?

«Det livssynsåpne samfunn» representerer en bestemt, ny begrunnelse for politisk myndighetsutøvelse overfor tro og livssyn i samfunnet, ifølge forfatteren. I denne boka beskriver han hvordan det livssynsåpne samfunn er blitt til gjennom politisk debatt, utredninger og lovgivning, og han vurderer modellens sterke og svake sider. Han drøfter også prinsippene for et livssynsåpent samfunn i møte med dagsaktuelle utfordringer knyttet til likestilling, menneskerettigheter, symbolbruk og vold.

Til toppen

Forfatter(e)

Sturla Johan Stålsett er professor ved MF Vitenskapelig høyskole. Fra 2006 og fram til årsskiftet 2013/14 var han generalsekretær i Kirkens Bymisjon. I tillegg til et stort antall kronikker og innlegg i dagspressen, har han skrevet en lang rekke vitenskapelig artikler og bøker i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teologi.