Det livssynsåpne samfunn (Heftet)

Forfatter:

Sturla J. Stålsett

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202732509
Kategori: Religion , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Religion, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det livssynsåpne samfunn

«Det livssynsåpne samfunn» er blitt et nøkkelbegrep i diskusjonen om religion og politikk i Norge og ligger til grunn for den nye Lov om tros- og livssynsamfunn, som gjelder fra 2021. Men hva er et livssynsåpent samfunn?

«Det livssynsåpne samfunn» representerer en bestemt, ny begrunnelse for politisk myndighetsutøvelse overfor tro og livssyn i samfunnet, ifølge forfatteren. I denne boka beskriver han hvordan det livssynsåpne samfunn er blitt til gjennom politisk debatt, utredninger og lovgivning, og han vurderer modellens sterke og svake sider. Han drøfter også prinsippene for et livssynsåpent samfunn i møte med dagsaktuelle utfordringer knyttet til likestilling, menneskerettigheter, symbolbruk og vold.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Det livssynsåpne samfunn

«Stålsetts bok gir en grundig og systematisk gjennomgang av tros- og livssynsfeltet ... [...] Boken til Sturla Stålsett, som jeg herved anbefaler, gir oss kjøtt på beinet, gir oss empiri og kunnskap, og kunne hett; Det livssynsåpne samfunn 2.0.»

Ingrid Rosendorf Joys, Kirke og Kultur 1/2022Les hele anmeldelsen

«En effektiv og grundig gjennomgang av ny modell for det norske tros- og livssynsfeltet. [...] Stålsett er effektiv i sin formidling. Til tross for at vi har å gjøre med et felt som er svært bevegelig og med aldri helt klare definisjoner (for eksempel: hva er religion?), er måten han går frem på, overbevisende.»

Aasne Jordheim, Forskerforum 1/2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Mener staten bør investere i tros- og livssynsfeltet 
Les intervju med Stålsett i Vårt Land 12. desember 2021 (abo)

Til toppen

Forfatter(e)

Sturla Johan Stålsett er professor ved MF vitenskapelig høyskole. Fra 2006 og fram til årsskiftet 2013/14 var han generalsekretær i Kirkens Bymisjon. I tillegg til et stort antall kronikker og innlegg i dagspressen, har han skrevet en lang rekke vitenskapelige artikler og bøker i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teologi.