Sturla J. Stålsett
© Foto: Torstein Ihle

Sturla J. Stålsett

Sturla Johan Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Fra 2006 og fram til årsskiftet 2013/14 var han generalsekretær i Kirkens Bymisjon. I tillegg til et stort antall kronikker og innlegg i dagspressen, har han skrevet en lang rekke vitenskapelig artikler og bøker i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teologi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform