Begavede barn i barnehagealder (Heftet)

Forfatter:

Branca Lie

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202487249
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Spesialpedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Begavede barn i barnehagealder

Forfatteren bruker teorier fra nyere forskning for å belyse problematikken rundt begavelse hos barnehagebarn, med et ønske om at barnehagen blir mer proaktiv når det gjelder å oppdage begavede barn og å støtte deres begavelse i samarbeid med foreldre, fagfolk i ulike miljøer og rådgivere i PPT. Dette er noen av temaene forfatteren tar opp i denne boka:

  • hvem begavede barnehagebarn er
  • hvordan vi identifiserer begavede barn
  • sosiale og emosjonelle karakteristika hos begavede barn
  • pedagogisk tilnærming til begavede barn
  • samarbeid mellom barnehagen og foreldre til begavede barn

Det som sies om de enkelte temaene her, er egentlig et forsøk på å gi et svar på begavede barns utfordringer og behov i de spesielle situasjonene de befinner seg i både hjemme og i barnehagen.

Målgruppa for Begavede barn i barnehagealder er studenter i pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk, grunn- og videreutdanninger innenfor barnehagelærerutdanning og studier innen helse- og sosialfag. Den kan også være av interesse for fagfolk og rådgivere i PPT samt foreldre til begavede barn.

Til toppen

Forfatter(e)
Branca Lie er dr.scient. og førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i ulike psykologiske og spesialpedagogiske emner og har faglig ansvar for psykologistudenter i pedagogisk psykologi, og er også ekstern foreleser ved Universitetet i Oslo.