Begavede barnehagebarns læring i teori og praksis (Heftet)

Forfatter:

Branca Lie

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 156
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202541439
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Oppvekstfag, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Begavede barnehagebarns læring i teori og praksis

Begavede barnehagebarns læring – i teori og praksis baserer seg på forfatterens forskning på fagfeltet samt egen praksis som lærer og pedagogisk psykolog. Boka omhandler begavede barn i alderen 3–6 år, men kan også være relevant med tanke på begavede barn i småskolealder.

Ved å bruke faglige synspunkter fra fagområder som barnehagepedagogikk, allmennpedagogikk og pedagogisk psykologi belyser forfatteren sentrale og relevante temaer om begavede barnehagebarns sosiale læring og personlige egenskaper som har betydning for disse barnas sosiale og emosjonelle atferd, samt for organisering av det pedagogiske arbeidet med disse barna. De sentrale temaene i boka er grunnleggende kunnskap som fagpersonalet i barnehagen trenger for å kunne imøtekomme begavede barns sosiale, emosjonelle og kognitive behov.

Boka er beregnet på studenter ved barnehagelærerutdanningen, lærerutdanningen og i pedagogisk psykologi samt på barnehagelærere og praktiserende pedagoger. Den kan også være aktuell for andre fagfolk og for foreldre til begavede barn. Den egner seg også godt for etter- og videreutdanning og for utviklingsarbeidet i barnehagens pedagogiske virksomhet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Branca Lie, ph.d., er em. førsteamanuensis i pedagogisk psykologi. Hun er faglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, seksjon for psykologi. Lie er også ekstern medarbeider ved
Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Hun er forfatter av tre andre bøker som handler om begavede barn og elever; Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever – begavede elever og begavede elever med vansker (2014), Begavede barn i barnehagealder (2016) og Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis (2017).