Alle tiders historie Vg2–3 (K06)

Alle tiders historie Vg2–3 (Fleksibind)

Fra de tidligste tider til i dag

Forfatter:

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 584
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202334680
Kategori: Historie
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Historie
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Alle tiders historie Vg2–3

Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.

Utformingen støtter forståelse og lesing
Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene. Gode introduksjonstekster til hvert kapittel forbereder elevene på det de skal lese om. Historiefortellingen er presentert uten forstyrrende grafiske elementer, det gjør den tilgjengelig også for lesesvake elever. Lærestoff knyttet til «historieforståelse og metoder» er samlet øverst på boksidene slik at de passer til historien som fortelles. På denne måten forstyrrer ikke elementene lesingen av grunnteksten, og det blir lettere for elevene å fordype seg.

Kildesorteringer, minnemarkeringer, nærbilder av personer, fortid og forklaring, bildedokumentasjon og kart er stoff knyttet til «historieforståelse og metoder».

Elevnettsted med lydbok
Her får elevene tilgang til lydbokfiler til hvert kapittel, begreper, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Elevnettstedet er gratis og uten innlogging.

Lærernettsted med ressurser til undervisningen
Lærernettstedet er innholdsrikt. Nettstedet har en god film- og bildebank til undervis­ningen. Nettstedet har forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, prøver og evalueringskriterier. Tilgang krever kjøp av lisens.

Velg mellom to eller ett bind
Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 fås i ett bind og i to bind. Innholdet i de to utgavene er identisk.

Til toppen

Andre utgaver

Alle tiders historie Vg2–3
Nynorsk Fleksibind 2013
Alle tiders historie Vg2–Vg3 Unibok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2015

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie. Se Trond Heums foredrag om muntlig eksamen i historie (2015).

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap og har forsket på europeisk samarbeid før og etter Murens fall. Dahl Martinsen har tidligere arbeidet som lektor i videregående skole. Martinsen er forfatter på Alle tiders historie. Han har holdt flere foredrag på Cappelen Damms historieseminarer, som Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Alle tiders historie Vg2–3 (K06)
Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.