Ola Teige

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt og fungerende forskningssjef. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Han har publisert flere forskningsartikler og er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Titler i salg

Viser 1 - 17 av 17