Historie og filosofi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Historie og filosofi 1 og 2 programfag

Fag: Historie og filosofi 1, Historie og filosofi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Historie og filosofi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Læreverket Historie og filosofi til LK20 følger den nye læreplanen til fagfornyelsen. Historie og filosofi 1 kommer høsten 2022. Historie og filosofi 2 er klar våren 2023.

Lærebøkene åpner med et praktisk verktøy der elevene lærer å analysere tekstutdragene i form av modeller for kildekritikk og lesning av filosofiske tekster. Modellene gir elevene et verktøy for selv å utforske filosofiske og historiske spørsmål. Sentrale metoder og begreper i historiefaget og filosofifaget flettes også sammen med fagstoffet i hvert kapittel.

Historie og filosofi er innrettet for å stimulere elevene til undring og refleksjon. I samspill med læreverkets nettsted får elevene anledning til å gå i dybden på relevante filosofiske og historiske spørsmål. Historie og filosofi 1 introduserer elevene for fortidens mennesker og tenkning og fremmer spørsmål som er relevant i vår egen samtid. Elevene bringes tett på fortiden gjennom et rikt utvalg av kildetekstutdrag underveis i hvert kapittel med spørsmål i tråd med fagets kjerneelementer, tverrfaglige temaer og kompetansemål.

De digitale ressursene til elev og lærer inneholder læringsstier og oppgaver for videre fordypning, utforsking og aktualisering av faget. Med lisens til lærernettstedet får lærer tilgang til innhold som støtter planlegging av undervisningen og vurdering.

Lærebøkene finnes i analoge og digitale utgaver.

Bak disse utgavene til fagfornyelsen står en solid forfattergruppe med Tommy Moum, Gry Cecilie Lund og Bjørn Yngve Tollefsen. Alle har lang undervisningserfaring i historie, filosofi og idehistorie fra videregående skole og høyere utdanning.

Til toppen

Forfatter(e)

Bjørn Yngve Tollefsen er filosof og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene historie, religion og etikk, historie og filosofi, samfunnskunnskap og norsk. Han har publisert flere fagartikler om filosofi i Nytt Norsk Tidsskrift, og har skrevet flere fordypningsartikler om filosofi på nettstedet til Historie og filosofi (K06).

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Gry Cecilie Lund er filosof og universitetslektor. Hun underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Titler/bestilling