Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)

Alle tiders historie (2020) Elevnettsted (Nettsted)

Digitale ressuser for elever, historie Vg2 og Vg3

Forfatter:

Trond Heum og Tommy Moum

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202656959
Kategori: Historie Vg3 og Historie Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Alle tiders historie (2020) Elevnettsted

De digitale elevressursene til læreverket Alle tiders historie (2020) for vg2 og vg3 er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre alle svar og tekster og ha dialog med lærer.

På nettstedet finner elevene oppgaver og kilder til mer utforsking og fordypning i sentrale og tidsaktuelle temaer. Det er selvrettende oppgaver, aktualitetsoppgaver, undervisningsopplegg i form av læringsstier, fordypningsartikler om mange emner, skriveoppgaver, multimediale oppgaver, lydbok og forslag til videre lesing.

For å få tilgang til elevnettstedet slik at elevene kan lagre arbeid, må elevene ha lisens som kjøpes til kr 0,-.

Les også om ressursene til lærer, se Alle tiders historie Lærernettsted og mer om funksjonalitet på nettstedene på cdu.no/digital.

Til toppen

Forfatter(e)

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie. Se Trond Heums foredrag om muntlig eksamen i historie (2015).

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)
Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.