Alle tiders historie Vg2-3 (Fagfornyelsen LK20)

Alle tiders historie Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressuser historie Vg2, Vg3, påbygging

Forfatter:

Trond Heum og Tommy Moum

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202672836
Kategori: Historie Vg3 og Historie Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Alle tiders historie Lærernettsted (LK20)

Lærernettstedet til Alle tiders historie (2020) for vg2, vg3 og påbygging inneholder nyttige ressurser til planlegging, undervisningen, vurdering og arbeid med fordypning og det tverrfaglige arbeidet.

Som lærer finner du også forslag til årsplaner og vurdering. Lærer kan legge til egne oppgaver, tildele elever og grupper oppgaver, følge elevgruppens prosjon på nettstedet og gi elevene tilbakemeldinger på besvarte oppgaver i læringsstiene.

Les mer om mer om funksjonalitet på cdu.no/digital. Se også Alle tiders historie Elevnettsted og Elevnettsted Pluss med innlest læreboktekst.

Tilgang lærerinnhold krever lisens.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie.

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Alle tiders historie Vg2-3 (Fagfornyelsen LK20)
Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.