Afrikas historie (Heftet)

Forfatter:

Jarle Simensen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 488
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202307851
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Afrikas historie

Denne boka tar for seg det afrikanske kontinentets historie fra de første menneskene opp til vår egen samtid. Vi ser hvordan bondesamfunnets familiemønster, samfunnsordning og mentalitet preger dagens utvikling og skaper synteser mellom gammelt og nytt, vesensforskjellig fra det vestlige effektivitetssamfunnet.

Forfatteren gir i boka et nytt perspektiv på dagens problemer i Afrika, med hovedvekt på indre årsaker. Den økonomiske krisen, AIDS, virkningene av globaliseringen og den nye framgangen etter 2000 blir utførlig behandlet. Boka kaster også et nytt lys på kolonitiden, med vekt på afrikansk samarbeid og motstand. Forfatteren drøfter afrikansk utvikling før møtet med Europa og sammenhengen med vår egen samtid. Han gir videre befolknings- og jordbrukshistorien bred plass. Kristendommens store framgang, nå under afrikansk ledelse og i afrikanske former, blir også analysert. Boka har et eget kapittel om Sør-Afrika i det 20. århundret og behandler spørsmålet om hvorfor apartheid ble avviklet på fredelig vis.

Afrikas historie kom ut første gang i 1983 og har siden vært den sentrale innføringsboka i faget. Forfatteren har nå for femte gang oppdatert og revidert boka. Den nye utgaven er revidert ut fra ny kunnskap og nye aktuelle perspektiver. Særlig har den nyere kulturhistoriske forskningen gitt viktige bidrag innenfor temaer som slaveri, kolonistyre, familiehistorie, modernisering og ikke minst etnisitet og borgerkriger.

Boka er skrevet for studenter i afrikansk historie og globalhistorie. Framstillingsformen gjør imidlertid stoffet lett tilgjengelig ikke bare for studenter, men også for andre interesserte lesere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Jarle Simensen har vært professor i historie ved NTNU i Trondheim og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med afrikansk historie, kolonihistorie og moderne internasjonal historie.

Simensen har tidligere blant annet skrevet Afrikas historie. Nye perspektiver (1983); Norsk misjon i afrikansk historie (1985); Utdanning som u-hjelp (1992); bind 12 og 16 i Aschehougs verdenshistorie: Vesten erobrer verden (1985) og Verden forandres (sammen med Sven Tägil, 1993). Hans senere bøker er bind 1 i Norsk utviklingshjelps historie: Norge møter den tredje verden (2003); Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen (sammen med Sven Tägil, 2005) og Internasjonalisering i historiefaget. Global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.