Jarle Simensen
© Richard Eriksen

Jarle Simensen

Jarle Simensen har vært professor i historie ved NTNU i Trondheim og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med afrikansk historie, kolonihistorie og moderne internasjonal historie.

Simensen har tidligere blant annet skrevet Afrikas historie. Nye perspektiver (1983); Norsk misjon i afrikansk historie (1985); Utdanning som u-hjelp (1992); bind 12 og 16 i Aschehougs verdenshistorie: Vesten erobrer verden (1985) og Verden forandres (sammen med Sven Tägil, 1993). Hans senere bøker er bind 1 i Norsk utviklingshjelps historie: Norge møter den tredje verden (2003); Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen (sammen med Sven Tägil, 2005) og Internasjonalisering i historiefaget. Global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform