Indias historie med Pakistan og Bangladesh (Heftet)

Forfatter:

Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 488
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202343040
Kategori: Historie
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Indias historie med Pakistan og Bangladesh

Indias historie med Pakistan og Bangladesh dekker en periode på flere tusen år. Vi følger historien fra de særpregede sivilisasjonene i Indus-dalen lenge før vår tidsregning fram til det moderne India, Pakistan og Bangladesh i det 21. århundret. En viktig ledetråd i boka er forholdet mellom samfunn på den ene siden og kongemakt eller politisk orden på den andre. Innenfor denne rammen beskrives religiøs, politisk og kulturell utvikling. Et blikk på handelen både innad og med omverdenen bidrar til globale perspektiver.

Indus-sivilisasjonen to tusen år før vår tidsregning var utbredt over store deler av det indiske subkontinentet. Fra vedisk tid ca. 1300 f.v.t. kan kulturelle trekk spores til i dag. Vi følger historien gjennom århundrene og ser hvordan buddhismen og hinduismen ble viktige deler av samfunnsordenen, samtidig som regionene fikk sine distinkte kulturelle og politiske trekk.

Forfatterne viser hvordan muslimske herskeres erobring og etablering i Nord-India fra år 1000 ble av fundamental betydning for indisk samfunn og kultur i de følgende århundrer. Både den kulturelle og politiske arven etter de muslimske herskerne kan spores i dagens India.

Sentralt i boka er den britiske koloniperioden. Dette var en sammensatt tid hvor mange indere også var en integrert del av det britiske styret. Fra begynnelsen av det tjuende århundret finner vi en gryende og etter hvert mektig uavhengighetstrang.

Avslutningskapitlene retter søkelyset mot de siste tiårenes dramatiske og ujevne utvikling. Her er islamisme, økonomisk vekst og etnisk basert nasjonalisme stikkord. Hvert av de tre landene er preget av sine egne indre spenninger og utfordringer, samtidig som de også er en del av en region med fellestrekk, og i økende grad viktige aktører i en internasjonal orden.

Indias historie med Pakistan og Bangladesh er skrevet som en innføring i indisk og sørasiatisk historie, og er rettet mot studenter på bachelornivå og andre interesserte. Forfatterne trekker de lange linjene, og formidler på en spennende måte historien som nødvendig bakgrunn for innsikt i sørasiatisk politikk, samfunn og kultur i dag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Eldrid Mageli er historiker fra Universitetet i Oslo. Hun har publisert flere arbeider om India, bl.a. «Organising Women’s Protest: A Study of Political Styles in Two South Indian Activist Groups» (1997) og «NGO Activism in Calcutta 1973–1997: Exploring Unnayan» (2009). Mageli var også medforfatter og medredaktør for boka «Nærbilder av India» (2000).
Pamela Price er professor i sørasiatisk historie ved Universitetet i Oslo. Hun har bak seg omfattende forskning om indisk historie og har bl.a. skrevet boka «Kingship and Political Practice in Colonial India» (1996). Hun er også medredaktør av «Power and Influence in India: Bosses, Lords and Captains» (2010).
Arild Engelsen Ruud er professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er knyttet til samfunn og politikk i India og Bangladesh. Han har skrevet studien «Poetics of Village Politics» (2003), flere artikler om sørasiatisk politikk, og er medredaktør av «Demokrati på indisk» (2010) og «Power and Influence in India: Bosses, Lords and Captains» (2010). Han har også oversatt barneboka «Fatik og sjongløren fra Calcutta» (2007).