Rom Stoff Tid Forkurs

Fysikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning

Fag: Fysikk, Fysikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Vg2, Vg1, Forkurs, Vg3, Akademisk
Om læreverket Rom Stoff Tid Forkurs

Rom Stoff Tid Forkurs er et læreverk for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Læreverket består av en grunnbok, en studiebok og et tilhørende nettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.

Historien til Rom Stoff Tid strekker seg mer enn 50 år tilbake i tid, til 1968, da den første utgaven av Rom Stoff Tid ble lansert for fysikk på "gymnaset". Gjennom årene har læreverket blitt tilpasset, fornyet og forbedret av ulike forfattergrupper og i tråd med gjeldende læreplaner, undervisningsformer og elevgrupper. Rom Stoff Tid Forkurs bygger på erfaringene fra den videregående skolen, er grundig gjennomarbeidet og preget av presise framstillinger tilpasset fysikkstudentene.

Rom Stoff Tid Forkurs (2022) er fornyet i ny drakt med en ny og moderne design som er enkel å navigere i og rikt illustrert. Læreverket er skrevet etter den nye studieplanen for forkurset og inkluderer blant annet et nytt kapittel om programmering og numeriske beregninger i fysikk.

Rom Stoff Tid Forkurs

  • presenterer teoristoffet innbydende og oversiktlig
  • gir studentene et stort tilfang av oppgaver av ulike typer
  • forbereder til eksamen
  • styrker eksperimentenes plass i faget, men har også aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
  • har simuleringer og visualiseringer på nettsidene
  • gir oppgavetips, løsninger, supplerende stoff til fordypning


Komponenter

  • Lærebok
  • Studiebok med laboratorieøvelser og oppgavesamling
  • Fagnettsted for studenter og forelesere, gratis

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har under flere opphold i utlandet studert både faglige og pedagogiske emner, spesielt innen evaluering og fysikkundervisning.

Jerstad har vært medforfatter til fysikklæreverket Rom-stoff-tid siden 1982 og til et læreverk for naturfag på Vg1. I tillegg har han utviklet flere hefter til bruk i fysikkundervisning i videregående skole. Jerstad er også medforfatter av Cappelen Damms nyeste fysikklæreverk Grunnleggende fysikk for universtitet og høgskole fra 2011.

Jerstad bidro til å skrive hovedutkastet til den store revisjonen av læreplanen for fysikk i 1982. Han har også vært medlem av og ledet eksamensoppgave-kommisjonen i fysikk. I 2001 fikk Jerstad Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Titler/bestilling