Rom Stoff Tid Forkurs

Fysikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning

Fag: Fysikk, Fysikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Vg2, Vg1, Forkurs, Vg3, Akademisk
Om læreverket Rom Stoff Tid Forkurs

Læreverket er skrevet etter studieplanen for ettårig forkurs i fysikk. I tillegg til grunnbok og studiebok er det utviklet et omfattende tilbud på nett: læringsressurser for studenter og undervisningsressurser for forelesere.

Endringer i forkursets studieplan
I forbindelse med endringer i studieplanen for forkurset, vil det nåværende pensumet i fysikk bli utvidet med en del om kjemi.

På lærersidene vil du finne lærerveiledninger til kjemi på samme måte som de øvrige emnene i læreboka.

Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Formatet gir god plass til figurer og bilder.

Rom Stoff Tid Forkurs
• presenterer teoristoffet innbydende og oversiktlig
• gir studentene et stort tilfang av oppgaver av ulike typer
• styrker eksperimentenes plass i faget, men har også aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
• har simuleringer og visualiseringer på nettsidene
• gir oppgavetips, løsninger, supplerende stoff til fordypning

Komponenter
• Lærebok
• Studiebok med laboratorieøvelser og oppgavesamling
• Fagnettsted for studenter, gratis
• Fagnettsted for forelesere, gratis

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har under flere opphold i utlandet studert både faglige og pedagogiske emner, spesielt innen evaluering og fysikkundervisning.

Jerstad har vært medforfatter til fysikklæreverket Rom-stoff-tid siden 1982 og til et læreverk for naturfag på Vg1. I tillegg har han utviklet flere hefter til bruk i fysikkundervisning i videregående skole. Jerstad er også medforfatter av Cappelen Damms nyeste fysikklæreverk Grunnleggende fysikk for universtitet og høgskole fra 2011.

Jerstad bidro til å skrive hovedutkastet til den store revisjonen av læreplanen for fysikk i 1982. Han har også vært medlem av og ledet eksamensoppgave-kommisjonen i fysikk. I 2001 fikk Jerstad Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Titler/bestilling