Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 (LK06)

Programfag videregående skole

Fag: Fysikk, Fysikk 1, Fysikk 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 (LK06)

Rom stoff Tid er en alt-i-ett-bok som inneholder både teori og laboratorieøvinger. I 2013-utgaven fikk Rom Stoff Tid Fysikk 1 et nyskrevet teknologikapittel. Ellers ble det gjort mindre endringer i innhold og struktur. Rom Stoff Tid Fysikk 2 inneholder et eget kapittel om partikkelfysikk, og er oppdatert på generell relativitetsteori, MR-avbilding og lydsampling.

Læreboka inneholder oppgaver, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger, mens utvalgte laboratorieøvinger ligger tilgjengelig på RSTnett. RSTnett har løste eksamensoppgaver, flere regnede eksempler og en bank med laboratorieøvelser og tips til laboratoriearbeid. På lærersidene får læreren forslag til terminprøver hver høst og vår.

Moderne og grundig
Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger fra fornøyde brukere av både bøker og fagnettsted, og verket får stadig nye brukere. Rom Stoff tid har:

  • format og farger som gjør lærestoffet innbydende. Illustrasjoner og tekst er lett tilgjengelig og oversiktlig ordnet
  • gir lærere og elever et stort oppgavetilfang med ulike oppgavetyper og differensiert nivå
  • styrker eksperimentenes plass i faget og innbyr til elevaktivitet, kreativitet og faglig ettertanke
  • bøkene legger stor vekt på grundighet i framstillingen av lærestoffet.

RSTnett – gratis for elever
RSTnett inneholder animasjoner og visualiseringer, interaktive simuleringer, interaktive tester, animasjonsbaserte oppgaver, løsningstips til oppgavene i boka, løsninger på eksamensoppgaver og et rikholdig tilfang av lenker til ressursstoff.

Lærersidene på RSTnett tilbyr en fyldig lærerveiledning til hvert kapittel i boka. Her finner læreren også undervisningsressurser og utfyllende fagstoff. Alle figurer som brukes i læreboka kan lastes ned for projektorvisning eller kan klippes ut til bruk i eget materiell, prøver og lignende. På lærersidene får læreren forslag til terminprøver 1. april og 1. november hvert år.

Komponenter
• Lærebok med teori, oppgavesamling, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger, alt-i-ett-bok
• Elevnettsted med læringsressurser, åpne og gratis
• Lærernettsted med undervisningsressurser og forslag til terminprøver 1. april og 1. november, lisens

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har under flere opphold i utlandet studert både faglige og pedagogiske emner, spesielt innen evaluering og fysikkundervisning.

Jerstad har vært medforfatter til fysikklæreverket Rom-stoff-tid siden 1982 og til et læreverk for naturfag på Vg1. I tillegg har han utviklet flere hefter til bruk i fysikkundervisning i videregående skole. Jerstad er også medforfatter av Cappelen Damms nyeste fysikklæreverk Grunnleggende fysikk for universtitet og høgskole fra 2011.

Jerstad bidro til å skrive hovedutkastet til den store revisjonen av læreplanen for fysikk i 1982. Han har også vært medlem av og ledet eksamensoppgave-kommisjonen i fysikk. I 2001 fikk Jerstad Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Morten Nymo er utdannet cand.scient. fra NTNU i Trondheim. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Han har jobbet et par år i ungdomsskole, men jobber nå i videregående skole, på KVT. Hovedfagsoppgaven var «Numeriske løsninger av Schödingerlikningen med tidsavhengig potensial ved hjelp av en spektralmetode».

Olav Bråtveit Holm er utdannet siv.ing. fra NTNU, linjen for fysikk og matematikk. Ved NTNU tok han også sin praktisk-pedagogiske utdanning. Han har arbeidet på videregående og barneskolen, og et par år som forsker innen IKT, og har også sittet en periode i styret for fysikklærerforeningen.

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis i fysikk ved Universitetet i Agder, hvor hun underviser i mekanikk og kvantefysikk i årsstudiet i fysikk. Hun forsker på utviklingen av fysikkens teorier, og hennes doktoravhandling handler om utviklingen av kvantefysikken. Renstrøm har skrevet en rekke lærebøker, og fikk i 2015 Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.

Titler/bestilling