Sinus Forkurs matematikk

Matematikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning

Fag: Matematikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Forkurs, Akademisk
Om læreverket Sinus Forkurs matematikk

Sinus Forkurs (2022) er skrevet etter revidert fagplan for forkurset til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs.

Læreverket består av:
• Sinus Forkurs Grunnbok
• Sinus Forkurs Oppgavesamling (erstatter coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016))
• Digitale utgaver av Sinus Forkurs grunnbok og oppgavesamling
• Fagnettsted, gratis

Ny utgave av Sinus Forkurs kommer høsten 2022.

Sinus Forkurs Grunnbok inneholder all teorien og mange eksempler. Når studentene skal i gang med et nytt tema, inneholder boka ofte utforskende opplegg der de skal finne egenskaper og sammenhenger før det blir presentert i boka. Men teorien er likevel skrevet slik at det likevel er mulig å lese den uten å gjøre de utforskende oppleggene. Dessuten finner man en del diskusjonsoppgaver der det er fokus på matematisk kommunikasjon og argumentasjon. En del av eksemplene viser hvordan vi bruker matematikk i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på egen hånd. Alt nødvendig stoff blir repetert, slik at det er fullt mulig å lese boka bare med grunnskoleutdanning i matematikk.

Både kapitler og delkapitler er ordnet slik at det vanskeligste stoffet kommer til slutt. For studenter som sliter med faget er det fullt mulig å hoppe over slutten av delkapitler og likevel ha godt utbytte av boka. Grunnboka inneholder lommeregnerstoff som i detalj forklarer hvordan studentene skal bruke den.

Sinus Forkurs Oppgavesamling er todelt. Den første delen heter «Øv mer». Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Den andre delen heter «Blandede oppgaver». Her er det oppgaver som skal løses både uten og med digitale hjelpemiddel. Noen ganger står det i oppgaven om elevene skal bruke hjelpemiddel eller ikke. I andre oppgaver står eleven fritt til å velge metode. I denne delen er det lagt inn merker som viser hvilke oppgaver eleven kan løse når eleven er ferdig med et delkapittel.

Til verket følger det også med digitale ressurser på fagnettstedet: sinus-forkurs.cappelendamm.no
Her er det mye tilleggsstoff som supplerer bøkene. Blant annet inneholder nettstedet mange interaktive oppgaver og løsningsforslag til oppgavene i grunnboka. Fagnettstedet åpnes med nytt innhold til ny utgave høsten 2022

sinus.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag. Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i ulike matamatikkurs. Sigbjørn ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling