Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.

Med Norsk 8–10 i klasserommet kan hele norskfaget integreres i undervisningsforløp som skaper sammenheng, gir tydelig progresjon og legger til rette for dybdelæring.


Kjerneelementene i Norsk 8–10

  • Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping og språket som system og mulighet er integrert i hvert kapittel.

  • Språklig mangfold er representert som eget tema med ett kapittel på hvert trinn.


GRUNNBOK
Ønsker du deg én lærebok i norsk

• som er bygd opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema?

• med et rikt utvalg tekster som gir leselyst og leseglede?

• med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?

• med integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig norsk gjennom hele skoleåret?

• som inneholder tekster og oppgaver til undervisning i både hovedmål og sidemål?

• som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i norskfaget?


For både uerfarne og travle norsklærere må de rike oppgavesettene være en befrielse: Med så mange oppgaver av høy kvalitet kan lærere ta litt lettere på sine egne forberedelser til timen – og heller bruke kreftene på tilstedeværelse og etterarbeid.

NORSKNYTT ½ 2021


LÆRERENS BOK - en helt ny type bok for læreren
Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka. Det er en utvidet versjon av grunnboka, med ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs
Læreverket har en rik digital lærerressurs. Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med masse nyttig innhold for både lærere og elever.

I Digital lærerressurs finner du:
• forslag til årsplaner.
• tavlebøker av grunnbøkene.
• faglig bakgrunnsstoff om veiledet lesing, eksempeltekster, vurdering og mye annet.
• innlest lyd til tekstene.
• ulike arbeidsark til elevene, knyttet til oppgaver i grunnboka.
• animasjonsfilmer om ulike skrivesjangre.
• podkaster med Elevrådet fra Cappelen Damm, knyttet til temaer i grunnboka.
• ekstra fagstoff til elevene for utdypning av og fordypning i ulike temaer, som for eksempel litteraturhistoriske perioder, muntlige presentasjonsformer og skriving i ulike sjangre.
• skjemaer til vurderingsarbeidet i skriftlig og muntlig norsk, og til ulike former for egenvurdering.


KOMPONENTER I LÆREVERKET
• Lærebok Norsk 8 Grunnbok
• Lærebok Norsk 9 Grunnbok
• Lærebok Norsk 10 Grunnbok
Lærerens bok
Digital lærerressurs
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

I Norsk 8–10 fra Cappelen Damm møter elevene hele norskfaget gjennom hele skoleåret.

Norsk 8–10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet, og jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinn. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.

Titler/bestilling