Mette Haustreis

Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole, men har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinnet. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Aktuelle kurs/seminarer

Parallellseminar 1A Norsk 8-10 Kristiansand

22.04. kl. 14.00 –17.20
Parallellseminar 1A Norsk

Parallellseminar 1A Norsk 8-10 Trondheim

11.05. kl. 14.00 –17.20
Parallellseminar 1A Norsk

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Læreplan
Språk/målform