Mette Haustreis

Omtale
Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun jobber som rektor ved Grane barne- og ungdomsskole på Trofors og har mange års erfaring som kontaktlærer og norsklærer på ungdomstrinnet. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinnet. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1