Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Norsk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok (Fleksibind)

Forfatter:

Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202544171
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Norsk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Norsk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok er den eneste boka du trenger til Norsk 8-10. Det er en utvidet versjon av grunnboka, full av nyttig innhold for deg som er lærer. Lærerens bok kan brukes både i planleggingen og «rett inn i timen». Den skal være lærerens hemmelige våpen, full av gode ideer til en god og variert undervisning.

I Lærerens bok finner du
• nyttig bakgrunnsinformasjon, informasjon om tverrfaglige tema og mye annet.
• henvisninger til alle relevante kompetansemål fra læreplanen.
• spørsmål som kan stilles i klassen for å skape gode samtaler og refleksjoner i tilknytning til tekster og illustrasjoner.
• forslag til undervisningen og arbeidet i klasserommet. Her finnes alt fra forslag til komplette undervisningsopplegg, til alternative måter å gjøre oppgaver på – med vekt på muntlighet, samarbeid, aktivitet og lekbasert læring.
• tips til mindre oppgaver som kan trekkes inn i underveisvurderingen gjennom skoleåret.
• henvisninger til den digitale lærerressursen som hører til bøkene, med faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, filmer, podkaster, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm har en digital lærerressurs som hører til bøkene. I Lærerens bok finner du all informasjon om relevant innhold i denne ressursen: faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, filmer, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.

Til toppen

Forfatter(e)

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.

Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet, og jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinn. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.