Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Matematikk
Nivå: 8. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm!

Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon, utforsking og problemløsing får elevene utvikle sin matematiske forståelse og sine ferdigheter i faget. Læreverket er Cappelen Damms nye matematikkverk for ungdomstrinnet, og er en videreutvikling av Faktor 8-10.

Med Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm får elevene anledning til å utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, samt oppøve evnen til kritisk tenkning.

Kjerneelementene i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Kjerneelementene Utforsking og problemløsing, Modellering og anvendelser, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon og Abstraksjon og generalisering er alle integrert i kapitlene som metoder.

Selve strukturen i læreverket følger de matematiske emnene som inngår i kjerneelementet Matematiske kunnskapsområder.

Ønsker du en lærebok i matematikk

- med god progresjon og tydelig struktur?
- med et innhold som legger til rette for solid matematisk forståelse hos elevene?
- med tydelig differensiering som hjelper elevene med å oppleve mestring på eget nivå?
- med gode oppgaver og opplegg for underveisvurdering, halv- og helårsvurdering?

  • som legger til rette for større matematisk forståelse hos elevene?
  • med tydelig differensiering som hjelper elevene med å oppleve mestring, uansett nivå?
  • som legger til rette for dybdelæring ved å oppholde seg lenger i hvert tema?

Da er Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm et godt læreverk for deg og dine elever!

Matematikk 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

NB! Fra 14. mai og ut skoleåret kan dere prøve ut Skolen fra Cappelen Damm sammen med elevene, helt gratis. Logg på via Feide på skolen.cdu.no og sett i gang. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger!


I Matematikk 8-10 i Skolen får elevene tilpassede tilbakemeldinger mens de løser oppgaver. Teori og løsningsforslag er alltid tilgjengelig.

Til toppen

Forfatter(e)
Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverket Faktor.
Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Pedersen er en erfaren kursholder. Han er også forfatter av matematikkverkene Faktor, ORIGO og Matematikk åtte ni ti. I dag underviser han i matematikk i videregående skole.
Titler/bestilling