Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Matematikk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 1. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm!

Matematikk 8-10 er skrevet til ny læreplan i matematikk etter fagfornyelsen og er en videreutvikling av Faktor 8-10. Læreboka legger til rette for dybdelæring ved å ta kjerneelementene på alvor, samtidig som elevene øver på grunnkompetansen og er lenger i hvert tema.

Gjennom tydelig struktur og progresjon, bruk av ulike læringsstrategier, utforsking og problemløsing får elevene utvikle sin matematiske forståelse og sine ferdigheter i faget.

Med Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm får elevene anledning til å utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, samt oppøve evnen til kritisk tenkning.

Kjerneelementene i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Kjerneelementene Utforsking og problemløsing, Modellering og anvendelser, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon og Abstraksjon og generalisering er alle integrert i kapitlene som metoder.

Selve strukturen i læreverket følger de matematiske emnene som inngår i kjerneelementet Matematiske kunnskapsområder.

Ønsker du en lærebok i matematikk

  • med god progresjon og tydelig struktur?
  • med gode oppgaver og opplegg for underveisvurdering, halv- og helårsvurdering?
  • som legger til rette for større matematisk forståelse hos elevene?
  • med tydelig differensiering som hjelper elevene med å oppleve mestring, uansett nivå?
  • som legger til rette for dybdelæring?

Da er Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm et godt læreverk for deg og dine elever!

Matematikk 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

I Matematikk 8-10 i Skolen får elevene tilpassede tilbakemeldinger mens de løser oppgaver. Teori og løsningsforslag er alltid tilgjengelig.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverkene Faktor og Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm.

Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Pedersen er en erfaren kursholder. Han er også forfatter av matematikkverkene Faktor, ORIGO og Matematikk åtte ni ti. I dag underviser han i matematikk i videregående skole.

Titler/bestilling