Klinisk organisasjonspsykologi

Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202294403
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 384
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Målet med denne boken er å formidle kunnskap om problemstillinger knyttet til arbeidslivets krav og muligheter. På flere områder innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi vil en klinisk kompetanse være nødvendig, kanskje særlig rettet mot behandling og rehabilitering, men også for å forstå individuelle årsaker til atferd i organisasjoner. Det er viktig å ha kunnskap om samspillet mellom individ og organisasjon med tanke på forebygging og behandling - noe som nå aktualiseres gjennom forsøksordningen med at psykologer skal få skrive ut sykmelding.

Boken belyser grenseflaten mellom arbeidsliv og klinisk psykologi. Kapitlene er skrevet av forfattere med ulike spesialiteter. Det er ikke gjort noe forsøk på å dekke alle temaene som danner grenselandet mellom klinisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Kapitlene fungerer derfor mer som eksempler på tema i denne kategorien og kan leses i tilfeldig rekkefølge. Bidragsyterne er alle forskere og praktikere som er engasjert i utviklingen av faget, og deres ulike bidrag vil forhåpentligvis fungere som en inspirator for dem som ønsker å fordype seg videre.

Boken er skrevet for studenter og andre som ønsker et supplement til en generell innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi. Den er et godt utgangspunkt for videreutdanning og spesialisering i klinisk arbeidspsykologi eller organisasjonspsykologi.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Ståle Einarsen

Ståle Einarsen (ph.d. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Lars Glasø

Lars Glasø (Ph.D) er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kjell Nytrø

Kjell Nytrø er førsteamuensis ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Per Øystein Saksvik

Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag. > Forfatterprofil