Torild Wagle Christensen

Torild Wagle Christensen

Omtale
Torild Wagle Christensen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun er tilknyttet høgskolens kulturstudier. Hennes forskningsfelt er estetikk og musikkpedagogikk, og de siste årene har hun forsket på skolekonserter. Christensen er utdannet fløytist og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole, og hun har arbeidet som musiker, kordirigent og som musikklærer ved ulike kulturskoler og organisasjoner. Hun var tidligere ansatt ved Bergen Musikkonservatorium, med undervisnings- og ledelsesansvar for konservatoriets musikklærerutdanning. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1