Torild Wagle Christensen

Torild Wagle Christensen

Torild Wagle Christensen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun er tilknyttet kulturstudiene ved Campus Bø. Hennes forskningsfelt er estetikk, kulturformidling og musikkpedagogikk. Christensen er utdannet fløytist og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole, og hun har arbeidet som musiker, kordirigent og som musikklærer ved ulike kulturskoler og organisasjoner. Hun var tidligere ansatt ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), med undervisnings- og ledelsesansvar for konservatoriets musikklærerutdanning. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2