Når musikken gir mening av Torild Wagle Christensen
Open Access

Når musikken gir mening

Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter

Forfatter:

Torild Wagle Christensen

Forfatter:
Innbinding:
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 318
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202538156
Kategori: Estetiske fag
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Når musikken gir mening

Hva kjennetegner en god skolekonsert? Hva er et godt kulturtilbud for skoleelever? Kvalitet er et overordnet mål for Den kulturelle skolesekken (DKS), men hva det innebærer i praksis er uklart og gjenstand for kontinuerlig debatt. I denne boka forsøker forfatteren å bygge bro mellom generelle honnørord om kvalitet og ordløse kvalitetserfaringer i DKS. Hun utforsker samarbeidspartenes kommunikasjon om kvalitet med utgangspunkt i spesifikke skolekonsertsituasjoner. Målet er å tydeliggjøre konflikt- og konsensuslinjene i debattene og gi innspill til partenes samarbeid i praksisfeltet. Viktige funn i studien er at elevene med sine mangfoldige kvalitetsoppfatninger utfordrer konfliktlinjene i de voksne deltakernes debatt, og at barnetrinns-elever kan ha helt andre oppfatninger enn det som er referert i tidligere DKS- og skolekonsertstudier.

Sentrale temaer i boka er:

  • Subjektivitet og objektivitet i DKS-bedømming
  • Taus kvalitet og uttalte kriterier
  • Konflikt og konsensus i DKS-debattene
  • Kunstkompetente barn

Torild Wagle Christensen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), studiested Bø, der hun er tilknyttet høgskolens kulturstudier og underviser i fagområdene kultur for barn og unge, kulturprosjektledelse, samt kommunikasjon og kreativitet. Hennes forskningsfelt er estetikk og musikkpedagogikk, med vekt på musikk- og kulturformidling for barn og unge, og de siste årene har hun forsket på skolekonserter. Christensen er utdannet fløytist og musikkpedagog med hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole, og hun har arbeidet som musiker, kordirigent og som musikklærer ved ulike kulturskoler og musikkorganisasjoner. Hun var tidligere ansatt ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), med undervisnings- og ledelsesansvar for konservatoriets musikklærerutdanning. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner. Hun er blant annet medforfatter i læreboken Kulturfagene – En innføring (Grothen og Reksten 2010).

Til toppen

Forfatter(e)
Torild Wagle Christensen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), studiested Bø, der hun er tilknyttet høgskolens kulturstudier og underviser i fagområdene kultur for barn og unge, kulturprosjektledelse, samt kommunikasjon og kreativitet. Hennes forskningsfelt er estetikk og musikkpedagogikk, med vekt på musikk- og kulturformidling for barn og unge, og de siste årene har hun forsket på skolekonserter. Christensen er utdannet fløytist og musikkpedagog med hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole, og hun har arbeidet som musiker, kordirigent og som musikklærer ved ulike kulturskoler og musikkorganisasjoner. Hun var tidligere ansatt ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), med undervisnings- og ledelsesansvar for konservatoriets musikklærerutdanning. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner. Hun er blant annet medforfatter i læreboken Kulturfagene – En innføring (Grothen og Reksten 2010).