Når musikken gir mening (Heftet)

Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter

Forfatter:

Torild Wagle Christensen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 319
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635657
Kategori: Estetiske fag
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Når musikken gir mening

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Kvalitet er et overordnet mål for Den kulturelle skolesekken (DKS), men hva det innebærer i praksis er uklart og gjenstand for kontinuerlig debatt. I denne boka forsøker forfatteren å bygge bro mellom generelle honnørord om kvalitet og ordløse kvalitetserfaringer i DKS. Hun utforsker samarbeidspartenes kommunikasjon om kvalitet med utgangspunkt i spesifikke skolekonsertsituasjoner. Målet er å tydeliggjøre konflikt- og konsensuslinjene i debattene og gi innspill til partenes samarbeid i praksisfeltet. Viktige funn i studien er at elevene med sine mangfoldige kvalitetsoppfatninger utfordrer konfliktlinjene i de voksne deltakernes debatt, og at barnetrinns-elever kan ha helt andre oppfatninger enn det som er referert i tidligere DKS- og skolekonsertstudier.

Sentrale temaer i boka er subjektivitet og objektivitet i DKS-bedømming, taus kvalitet og uttalte kriterier, konflikt og konsensus i DKS-debattene og kunstkompetente barn.

Til toppen

Andre utgaver

Når musikken gir mening
Bokmål Open Access 2017
Forfatter(e)

Torild Wagle Christensen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun er tilknyttet kulturstudiene ved Campus Bø. Hennes forskningsfelt er estetikk, kulturformidling og musikkpedagogikk. Christensen er utdannet fløytist og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole, og hun har arbeidet som musiker, kordirigent og som musikklærer ved ulike kulturskoler og organisasjoner. Hun var tidligere ansatt ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), med undervisnings- og ledelsesansvar for konservatoriets musikklærerutdanning. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner.