Tor Langbach
© Domstolsadministrasjonen

Tor Langbach

Tor Langbach er jurist, og har vært advokat, dommer og leder av Domstoladministrasjonen. Han har i en årrekke undervist rettsmedisinere på Den rettsmedisinske kommisjons B-kurs.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform