Tor Langbach
© Domstolsadministrasjonen

Tor Langbach

Tor Langbach er jurist, og har vært advokat, dommer og leder av Domstoladministrasjonen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform