I retten (Heftet)

Forfatter:

Tor Langbach

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202595395
Kategori: Politifag og kriminalomsorg og Juridiske fag
Fag: Juridiske fag, Politifag og kriminalomsorg
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen I retten

Det å møte i retten er for mange å tre inn på en ganske ukjent arena. Denne boka handler om hvordan andre enn jurister møter rettsapparatet. Hensikten er å gi hjelp til å forstå hvordan rettssystemet vårt fungerer, og hvilke oppgaver, rettigheter og plikter du har når du – frivillig eller ufrivillig – kommer i kontakt med rettsvesenet.

Tor Langbach forklarer i forståelige vendinger hva som skjer i domstolen. Han beskriver de mange aktørene som opptrer i retten og hvilke roller de har. I boka finner man gode råd om hva man bør gjøre i de ulike situasjonene, og også om hva man ikke skal gjøre.

Boka er særlig nyttig for:

  • den som er meddommer
  • den som skal vitne i retten
  • den som er sakkyndig
  • tiltalte, kriminalitetsofre og pårørende
  • parter i sivile saker

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tor Langbach er jurist, og har vært advokat, dommer og leder av Domstoladministrasjonen. Han har i en årrekke undervist rettsmedisinere på Den rettsmedisinske kommisjons B-kurs.