Om rettsmedisin og sakkyndighet (Innbundet)

En innføring

Forfatter:

Tor Langbach

Les forfatterens innlegg på fagsnakk.no "Er tannleger en fare for rettssikkerheten?"

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709648
Kategori: Medisin , Sivilprosess og tvisteløsning , Psykologi og psykiatri , Strafferett og straffeprosess og Juridiske fag
Fag: Medisin, Psykologi og psykiatri, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Om rettsmedisin og sakkyndighet

Denne boka handler om rettsmedisineres arbeid for rettsvesenet. Den belyser grensesnittet mellom rettsmedisinsk sakkyndighet og juss, og møteplassene for de to typene virksomheter.

I den første delen ser vi på sakkyndighetens rolle i rettsvesenet og på rollen som sakkyndig. Etterpå gis en oversikt over de rettsmedisinske fagene, hvoretter vi går dypere inn med et blikk på de rettslige aspektene ved særlig

  • klinisk rettsmedisin
  • rettspsykiatri
  • rettspatologi
  • rettstoksikologi
  • rettsodontologi
  • rettsgenetikk
  • rettspsykologi
Boka behandler videre rettsvesenet og en del utvalgte juridiske emner, kritikken mot rettsmedisinen og utfordringer og fallgruver. I den siste delen behandles det konkrete sakkyndige arbeidet, med særlig vekt på den skriftlige og muntlige presentasjonen av den sakkyndige erklæringen.

Hensikten med boka er i første rekke å forklare hvordan jurister tenker og hvordan jussens logikk er. Siden rettsmedisinere og andre sakkyndige skal kommunisere med jurister – og ikke minst med lekdommere – er det viktig å forstå den juridiske konteksten man opererer innenfor. Hvis kommunikasjonen mellom sakkyndige og retten ikke fungerer optimalt, er det fare for misforståelser og i verste fall justismord.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Om rettsmedisin og sakkyndighet

Rettsmedisin for leger og jurister – og andre interesserte 03.01.2022

"Endelig har vi fått en lærebok om sakkyndighet i Norge. Den som lurer på smått og stort om regler og krav som gjelder bruken av leger, psykiatere og psykologer i retten..."

Svein Øverland og Hilde Dahl, Tidsskrift for Norsk PsykologiforeningLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Tor Langbach er jurist, og har vært advokat, dommer og leder av Domstoladministrasjonen. Han har i en årrekke undervist rettsmedisinere på Den rettsmedisinske kommisjons B-kurs.