Ragnhild Hellesø

Ragnhild Hellesø

Ragnhild Hellesø er sykepleier og professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling i helsetjenesten og er spesielt opptatt av sykepleieres informasjonspraksiser og informasjonssystemer.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3