Sykepleieres journalføring (Heftet)

Dokumentasjon og informasjonshåndtering

Forfatter:

Anne Moen, Ragnhild Hellesø og Asbjørn Berge

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 285
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501183
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Sykepleieres journalføring

Sykepleieres føring av pasientjournal skal bidra til å sikre kvalitet, kontinuitet og forsvarlighet i helsehjelpen til pasientene. Sykepleieres journalføring gir en oversikt over den historiske utviklingen av sykepleieres journalføring fra tiden med papirbaserte «sygeberetninger» og fram til dagens elektroniske pasientjournaler. Den gir en grundig gjennomgang av faglige og juridiske krav til sykepleieres journalføring og av utfordringer i helsetjenestens informasjonshåndtering.

Sentrale temaer som blir tatt opp i tilknytning til sykepleieres journalføring, er:

  • faglige krav og prinsipper
  • juridiske krav
  • hjelpemidler for å underlette journalføringen
  • samhandling og informasjonsprosesser
  • muntlig informasjonsutveksling
  • kvalitetsforbedrende arbeid
Sykepleiere yter helsehjelp i ulike praksissituasjoner, og forfatterne diskuterer utfordringer ved journalføringen av helsehjelp i de ulike situasjonene. Som et supplement til beskrivelsene av faglige og juridiske krav blir eksempler på journalføring illustrert i et konstruert pasientcase.

Boka bidrar med kunnskap om god yrkesskikk og faglig forsvarlighet i sykepleieres dokumentasjons- og informasjonshåndtering. Den vil være nyttig for høgskolelektorer, studenter i bachelorutdanningen samt sykepleiere og ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Til toppen

Forfatter(e)

Asbjørn Berge er cand.jur., har statsvitenskap grunnfag og tilleggsutdannelse i kvalitetsrevisjon og ledelse og administrasjon.

Berge har hatt praksis som dommerfullmektig og som juridisk konsulent hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fra 1975 til 2006 var han kontorsjef og seniorrådgiver hos fylkeslegen. Siden 1971 har han forelest i helserett ved Høgskolen i Molde, og i noen år ved den Nordiske Helsovårdhøgskolan i Gøteborg. Berge har medvirket ved utredninger og veiledninger i Helsedirektoratet, har vært medforfatter på flere bøker i helserett og har vært redaktør på verket Helserett: Regelverk for pleie- og omsorgstjenesten (2002).

Ragnhild Hellesø er sykepleier og professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling i helsetjenesten og er spesielt opptatt av sykepleieres informasjonspraksiser og informasjonssystemer.

Anne Moen er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Hun har erfaring som sykepleier og avdelingssykepleier. Moen har deltatt i arbeid med utvikling og innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus siden 1991, og har blant annet gjennomført forskningsprosjekter om evaluering og kvalitetsforbedring, ledelse ved innføring av EPJ, sykepleieres dokumentasjon av helsehjelp i EPJ og IKT-baserte pasientlæringsressurser. Hun har publisert mye innen alle disse områdene, både nasjonalt og internasjonalt.