Per Schultz Jørgensen
© Foto: Scanpix

Per Schultz Jørgensen

Per Schultz Jørgensen (f. 1933) har vært leder for det danske Børnerådet (1998–2001), tilsvarende Barneombudet i Norge. Han har bakgrunn som lærer i grunnskolen, som lektor ved Københavns Universitet (1971–1981), som forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet fra 1981, og fra 1991 som professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). I 2011 ble han utpekt til medlem av den danske verdikommisjonen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform