Robuste barn (Heftet)

Forfatter:

Per Schultz Jørgensen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 190
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Robuste børn
Oversatt av: Solli, Arne
ISBN: 9788202568993
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Robuste barn

Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet.

Både barn og voksne trives best når de kan håndtere vanskelige situasjoner – når de kan komme seg ovenpå igjen etter et nederlag. Foreldre, barnehagelærere og lærere må derfor våge å utfordre og motivere barna til å gå litt lenger enn det barna selv tror er mulig. Samtidig må de hjelpe barna til å iaktta deres egen sårbarhet, og til å leve med vanskelige og tunge følelser. Robusthet er ikke det motsatte av sårbarhet, tvert imot.

Selv om dagens barn mestrer mye, kan det ofte skorte på deres evne til konsentrasjon, deres evne til å gjøre de rette valgene og deres selvkontroll. De trenger overskudd til å takle små utfordringer, og de trenger å forstå deres egen rolle i fellesskapet. Alt dette er egenskaper som har med robusthet å gjøre. Robusthet må læres i barndommen. En robust karakter er viktig når barnet som ungdom og voksen skal forme sitt eget liv og lære å utvikle egne holdninger og stå for egne meninger.

Forordet til den norske utgaven er et intervju med tidligere barneombud Reidar Hjermann.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Robuste barn

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv 12.02.2018

Bokens tittel kan gi assosiasjoner til «how to do it-litteraturen» og instrumentelle tilnærminger. Dette er ikke denne bokens ramme. Teksten minner gledelig nok kanskje mer om et interessant refleksjonsnotat enn en tradisjonell fagbok.

Barnehagen, skolen og familien løftes som sentrale arenaer for gjødsling av barnas robusthet. Her drar Jørgensen forskningen ned til hverdagsplanet og tilbyr leseren en ramme for tenkning, strategier og tiltak som fremmer robusthet hos barn og unge.

Vegard A . Schancke, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Per Schultz Jørgensen (f. 1933) har vært leder for det danske Børnerådet (1998–2001), tilsvarende Barneombudet i Norge. Han har bakgrunn som lærer i grunnskolen, som lektor ved Københavns Universitet (1971–1981), som forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet fra 1981, og fra 1991 som professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). I 2011 ble han utpekt til medlem av den danske verdikommisjonen.