Oddny Judith Solheim

Oddny Judith Solheim

Oddny Judith Solheim er professor i Spesialpedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. I sin forskning er hun spesielt opptatt av faktorer som påvirker engasjement og leseferdighet, evidensbaserte tiltak for elever med lesevansker og tilnærminger for å støtte lærere i videreutvikling av egen undervisningspraksis.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform