Nils Erik Lie

Nils Erik Lie

Nils Erik Lie (f. 1942) har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og dommer. I årene 1996–2010 var han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Han har mangeårig erfaring som foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har holdt en lang rekke foredrag og kurs om ekspropriasjonsrettslige og skjønnsrettslige spørsmål og om parts- og vitneavhør. Lie har også skrevet bøkene Parts- og vitneavhør og Skjønnsprosessloven. Kommentarutgave.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform