Ekspropriasjon (Innbundet)

Forfatter:

Endre Stavang (red.)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 916
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202596811
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Erstatningsrett , Eiendomsrett og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Erstatningsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ekspropriasjon

Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og prinsippene for erstatning. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten:

  • Ekspropriasjonsprosessen
  • Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning
  • Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen. Særlig om veier og offentlige anlegg
  • Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning. Særlig om strøksprisprinsippet
  • Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten
  • Gjenervervsprinsippet
  • Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg
  • Fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom
  • Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp
  • Rettigheters vern ved ekspropriasjon
Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Endre Stavang (f. 1964) er dr.juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett. Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.

Ingrid Wang Larsen (f. 1982) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2007. Hun er ansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss. Larsen underviser og forsker innenfor blant annet forvaltningsrett, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Anja Kristin Ankerud (f. 1984) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2008) og jobber som advokat i Storebrand. Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett (UiO) samt advokat i Advokatfirmaet Ræder og AGP Advokater.

Johannes Alois Eriksen (f.1981) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2006) og jobber som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett (UiO), jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind, vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og ansatt som førstekonsulent/rådgiver/konstituert lovrådgiver i Justis- og politidepartementet (Lovavdelingen).

Anna Føllesdal (f. 1984) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012) og bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (2007). Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett/Nordisk institutt for sjørett, UiO, advokatfullmektig i Wiersholm og er nå stipendiat ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI, tilknyttet ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, UiO.

Jan Erik Johansen (f. 1979) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009) og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Haavind. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, UiO.

Nils Erik Lie (f. 1942) har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og dommer. I årene 1996–2010 var han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Han har mangeårig erfaring som foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har holdt en lang rekke foredrag og kurs om ekspropriasjonsrettslige og skjønnsrettslige spørsmål og om parts- og vitneavhør. Lie har også skrevet bøkene Parts- og vitneavhør og Skjønnsprosessloven. Kommentarutgave.

Anders Jahr Svalheim (f. 1988) er seniorrådgiver og advokatfullmektig i Forsvarsmateriell. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Henriette Lyngholt (f. 1988) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016) og jobber i dag som advokatfullmektig i Wiersholm. Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, UiO.

Håvard Olsen Sterri er stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han er master i rettsvitenskap (2016), også fra UiO. Han har tidligere jobbet som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Selmer AS.

Julia Kråkenes Bennin (f. 1989) har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og jobber i dag som utreder i Høyesterett. Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett og jobbet som advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.