Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting jobber som førsteamanuensis ved fakultet for helse og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling omhandler barns lek og lekesteder utendørs. Hennes fokus i forskning er barn, lek, bevegelse, natur, betydningsfulle steder, barndom, livsmestring og friluftsliv. Hun har publisert artikler, bokkapitler og bøker innenfor disse temaene. Nå jobber hun med et større prosjekt med tittel: Lekens kraft- lek, bevegelse og natur som livsmestring.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform