Friluftslivspedagogikk (Heftet)

Forfatter:

Linda Hallandvik og Jannicke Høyem (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 170
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202575830
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Friluftslivspedagogikk

Friluftslivspedagogikk redegjør for teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til ulike friluftslivskontekster. Boka tar for seg spørsmål knyttet til danning, undervisning og læring. Danning i denne sammenheng omhandler kunnskap, verdier og holdninger til natur og mennesker. Undervisning omhandler planlegging, gjennomføring og evaluering for læring i autentiske situasjoner i natur, mens læring her involverer læring, i, om og gjennom natur og av natur.

Målgruppen for boka er lærerutdannere/forskere og studenter innen faget friluftsliv.

Til toppen

Andre utgaver

Friluftslivspedagogikk
Bokmål Ebok 2021

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Linda Hallandvik arbeider som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Hun underviser på bachelor og master friluftsliv. Veiledning på bre og snø er hennes hovedvirke. Hun forsker på læring, ledelse og beslutningsprosesser i komplekse og dynamiske omgivelser.

Jannicke Høyem arbeider som førstelektor ved Norges idrettshøgskole og underviser på bachelor og deltidstudier i friluftsliv. Hennes forsknings- og utviklingsarbeid har fokus på fagdidaktikk for voksne, praktisk kunnskap og relasjoner mellom mennesker og natur, blant annet gjennom stedstilknytning og livskvalitet. Høyem har bred erfaring fra arbeid med ferdsel og opphold i vinterfjellet og hvordan dette kan formidles og forstås.

Trond Augestad arbeider som førstelektor ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Han underviser hovedsakelig innen friluftslivsfag. Hans forsknings- og utviklingsarbeid har fokus på digitale verktøy og hvordan dette kan anvendes innen en fagdidaktisk kontekst med friluftsliv. Augestad har bred erfaring fra undervisning i alle naturmiljøer, dog med en forkjærlighet for og ekspertkompetanse i snøbivuakker.

Fredrik Christoffersen arbeider som høgskolelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø, og underviser på bachelor i friluftsliv. Hans forsknings- og utviklingsarbeid har fokus på praktisk sikkerhetsarbeid, søk og redning samt HMS. Christoffersen har bred erfaring fra praktisk arbeid med friluftslivsveiledning i ulike naturtyper samt fra søk- og redningsarbeid i samarbeid med både private organisasjoner og offentlig instanser.

Nils Faarlund er tindevegleder IFMGA og utdannet sivilingeniør. Han grunnla NHS – Norges Høgfjellsskole i 1967 for å vinne venner for fri natur etter i tospann med fagfilosofen Arne Næss å ha føyd sammen økologi med naturverdfilosofi i sydstupet på Stetind i 1966. Senere har Faarlund vært heltidsengasjert i vegledning i friluftsliv og arbeid for naturverd og verdidannende læring med øko-filosofien som tankemønster – primært for lærings- og lederskapsprofesjoner – gjennom NHS, frivillige organisasjoner, Forsvaret, høgskoler/universitet, mv. Arbeidet er verdsatt med nasjonale og internasjonale utmerkelser (se www.https://snl.no/Nils_Petter_Faarlund).

Merete Lund Fasting arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling omhandler barns lek og lekesteder utendørs. Hennes fokus i forskning er barn, lek, bevegelse, natur, betydningsfulle steder, barndom, livsmestring og friluftsliv. Hun har publisert artikler, bokkapitler og bøker innenfor disse temaene, blant annet var hun medredaktør for boka Å forske blant barn (2021) og bidragsyter i Friluftspedagogikk (2019), Læring (2016) og Engasjement i praksis (2013). Nå jobber hun med et større prosjekt med tittelen Lekens kraft – lek, bevegelse og natur som livsmestring. Les mer om Fasting på Universitetet i Agder.

Per Ingvar Haukeland er førsteamanuensis i friluftsliv ved Universitetet i Sørøst Norge, campus Bø, og leder forskningsgruppen Friluftsliv, samfunn og bærekraft. Haukeland har doktorgrad fra Universitetet i California, Berkeley, i økofilosofi, økopedagogikk og entreprenørskap. Han har samarbeidet en årrekke med filosofen Arne Næss, blant annet med Livsfilosofi (1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (2008). Haukeland er opptatt av det økofilosofiske grunnlaget for friluftslivspedagogikken og forsker på det grønne skiftet i friluftslivet og hvordan fremme naturnærvær i et rikt, mangfoldig og kortreist friluftsliv med enklere og grønnere midler.

Anne Henriksen arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen. Hun veileder og underviser studenter i bruk av natur og friluftsliv ved barnehagelærerutdanningen og på bachelor i folkehelsearbeid, og idrettsstudenter. Henriksen forsker hovedsakelig på temaer innen fysisk aktivitet og helse.

André Horgen arbeider som førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø, og underviser på bachelor og master i friluftsliv. Hans forsknings- og utviklingsarbeid har fokus på sikkerhet, risiko og ulykker, friluftslivsveiledning samt kulturhistoriske perspektiver på friluftslivet. Horgen har bred erfaring fra praktisk arbeid med friluftslivsveiledning i ulike naturtyper.

Førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Leirhaugs undervisning og forskning er knyttet til kroppsøving og idrettsfag, friluftslivspedagogikk, lærerutdanning, vurdering og læreplanutvikling. Han har publisert på alle disse tematikkene. Leirhaug er del av prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges Idrettshøgskole.

Tom Lund arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Han underviser hovedsakelig norske og internasjonale friluftslivsstudenter. Lund forsker på friluftslivspedagogikk, økokritikk og samfunnsfaglige problemstillinger i friluftsliv.

Torbjørn Lundhaug er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Han veileder i hovedsak barnehagelærerstudenter og masterstudenter. Veiledning i havpadling og vinterfriluftsliv er hans hovedfagområder. Lundhaug er for tiden doktorgradsstipendiat og forsker på kroppsøvingsdidaktikk i friluftslivspraksiser. Han har bidratt i flere friluftslivsfaglige antologier tidligere.

Axel Rosenberg er ansatt som stipendiat ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Rosenberg forsker innen naturbasert reiseliv og bærekraftsutfordringer knyttet til dette feltet. Han har bred undervisningserfaring fra friluftsliv på NIH og har særlig forkjærlighet for friluftslivsaktiviteter knyttet til vann i frossen og flytende form.

Helga Synnevåg Løvoll er professor ved Institutt for idrett og friluftsliv, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. Hun underviser på alle nivåer i høyskolen, fra årsstudium og bachelor i friluftsliv og naturguiding til ph.d. i helse- og sosialfag. Løvoll forsker med psykologiske metoder på fenomener som positive følelser, flyt, motivasjon, eudaimonisk well-being og estetiske opplevelser i natur.

Vegard Vereide arbeider som høgskolelektor og tindevegleder ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Han er fagkoordinator for friluftslivsteamet og underviser i hovedsak friluftsliv, naturguide og internasjonale outdoor education-studenter. Vereide er medforfatter av boka Toppturar i Sogn, og hans forskerfelt i friluftsliv er på beslutningsprosesser på vinterferdsel og ved klatring.

Odd Lennart Vikene arbeidet i perioden 2002–2016 som lektor/førstelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. I teoretisk sammenheng underviste Vikene hovedsakelig innenfor pedagogikk, psykologi og didaktiske perspektiver anvendt både i idrett og friluftsliv. Hans vitenskapelige arbeider har i stor grad omhandlet ulike friluftslivskontekster knyttet til tema ledelse og læring.

Jørgen Weidemann Eriksen er ansatt som førsteamanuensis ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Hans faglige fordypning retter seg hovedsakelig mot læringsteoretiske perspektiver innen friluftsliv, ofte med filosofi som faglig fundament. Weidemann Eriksen underviser innen et bredt spekter av naturmiljøer og friluftslivsaktiviteter og har spesielt fokus på friluftsliv i faglærerutdanningen.

Ketil Østrem er førstelektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) og underviser/veileder hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. I tillegg har han en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter, men med fokus på opphold og ferdsel ved kyst
og i vinterfjellet. Didaktiske perspektiver innen ballspill og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA. Østrem har bidratt i flere bokutgivelser.