Marit Kirkevold

Marit Kirkevold

Marit Kirkevold (M.A., M.Ed., Ed.D.) er professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har i mange år arbeidet med spørsmål om kompetanse og kunnskapsutvikling innenfor sykepleiefaget og har blant annet initiert og ledet arbeidet med etableringen av undervisningssykehjem (nå utviklingssentre for sykehjem) i Norge. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor pasienterfaringer og sykepleie til gamle mennesker og personer med kronisk sykdom, og det meste av forskningen skjer i nært samarbeid med sykepleiere og annet helsepersonell i klinisk virksomhet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform