Marie Hamilton Larsen

Marie Hamilton Larsen

Marie Hamilton Larsen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og forsker ved Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er barnesykepleier og har en ph.d. i tverrfaglig helsevitenskap. Hennes forskningsfelt er helsekompetanse, livskvalitet og helsepedagogiske metoder. Larsen har lang klinisk erfaring fra barnekirurgisk og barneintensiv avdeling, samt fra arbeid med barn og voksne med kronisk sykdom.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform