Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester (Innbundet)

Forfatter:

Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202660727
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Boken bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:

– klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

– helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning

– faglig ledelse og koordinering

– kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Sentralt i boken er vurdering av pasientens helsestatus og sykepleierens handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. E-helse, psykisk helsearbeid, palliativ omsorg og pasientens helsekompetanse er blant temaene som blir behandlet. Det er lagt vekt på pasientforløp og pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring. Boken bruker narrativer og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og praksisnær tilnærming.

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester er skrevet for studenter som tar masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Boken er relevant også for sykepleiere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Avansert klinisk allmennsykepleie, hva er det? 20.01.2023

«En ny lærebok som gir en beskrivelse av roller, ansvar og kompetansebehov for en avansert klinisk allmennsykepleier er etterlengtet.»

«Denne læreboka er et viktig bidrag til å svare ut noen av spørsmålene studentene har, siden funksjon og rolle som AKS-sykepleier så langt er lite etablert i Norge. Boka beskriver hva som kan være en AKS-sykepleiers bidrag i kommunehelsetjenesten, og er slik viktig for masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie. Den er også et nyttig bidrag til ledere i kommunehelsetjenesten om hvilken kompetanse de kan forvente å få tilgang til om de tilsetter AKS-sykepleiere.»

Rigmor Einang Alnes, Sykepleien.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. i profesjonspraksis fra Nord universitet, Profesjonshøgskolen. Hennes fag- og forskningsfelt er etikk, demens, eldreomsorg, kommunehelsetjeneste, palliasjon, ledelse og organisasjon. Hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bøker innenfor fagfeltet.

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor fagområdet.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er sykepleier og har videreutdanning i aldring og eldreomsorg fra Diakonhjemmet høgskole (nå: VID vitenskapelige høgskole). Hun er cand.polit. i sosialantropologi og har en ph.d. fra Det teologiske fakultet, begge Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, demens, praksisstudier (sykepleie) spesielt innenfor sykehjem. Hillestad har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og en bok innenfor fagområdet.

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanningen og faglitteratur til feltet.

Mari Synnøve Berge er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er helsesykepleier, har mastergrad i helseinformatikk og doktorgrad i e-helse. Hennes forskningsområde er brukerperspektiver innen e-helse. Hun har lang og bred undervisningserfaring, spesielt i e-helse.

Marie Hamilton Larsen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og forsker ved Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er barnesykepleier og har en ph.d. i tverrfaglig helsevitenskap. Hennes forskningsfelt er helsekompetanse, livskvalitet og helsepedagogiske metoder. Larsen har lang klinisk erfaring fra barnekirurgisk og barneintensiv avdeling, samt fra arbeid med barn og voksne med kronisk sykdom.

Peter Bekkhus-Wetterberg er overlege ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han er spesialist i geriatri, der hans spesialfelt er bruk og tolkning av kognitive tester. Han har arbeidet med geriatri siden tidlig på 1990-tallet, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Siv Iren Juklestad er høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Hennes forskingsområder og læring og utdanning. Hun har bred erfaring fra utdanningsledelse i psykisk helse- og rusarbeid.

Kashif Waqar Faiz er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Han er lege og spesialist i nevrologi, har mastergrad i helseadministrasjon og en ph.d. i hjerneslagmedisin. Faiz har bred klinisk erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Karoline Skedsmo er høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier og har mastergrad i klinisk helsearbeid med fordypning i palliativ omsorg. Skedsmo har mange års erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier i spesialisthelsetjenesten.