Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester (Ebok)

Forfatter:

Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvoll Hillestad og Kari Lislerud Smebye

Forfatter: , , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.32 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202660734
Kategori: Helse- og sosialfag
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Boken Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Boken bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:

* Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

* Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning

* Faglig ledelse og koordinering

* Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon.

Sentralt i boken er vurdering av pasientens helsestatus og sykepleierens handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. E-helse, psykisk helsearbeid, palliativ omsorg og pasientens helsekompetanse er blant temaene som blir behandlet. Det er lagt vekt på pasientforløp og pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring, og boken bruker narrativer og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og praksisnær tilnærming.

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenesterer særlig relevant for studenter i avansert klinisk allmennsykepleie, men også for sykepleiere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Til toppen

Forfatter(e)

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. i profesjonspraksis fra Nord universitet, Profesjonshøgskolen. Hennes fag- og forskningsfelt er etikk, demens, eldreomsorg, kommunehelsetjeneste, palliasjon, ledelse og organisasjon. Hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bøker innenfor fagfeltet.

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor fagområdet.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er sykepleier og har videreutdanning i aldring og eldreomsorg fra Diakonhjemmet høgskole (nå: VID vitenskapelige høgskole). Hun er cand.polit. i sosialantropologi og har en ph.d. fra Det teologiske fakultet, begge Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, demens, praksisstudier (sykepleie) spesielt innenfor sykehjem. Hillestad har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og en bok innenfor fagområdet.

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanningen og faglitteratur til feltet.

Mari Synnøve Berge er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er helsesykepleier, har mastergrad i helseinformatikk og doktorgrad i e-helse. Hennes forskningsområde er brukerperspektiver innen e-helse. Hun har lang og bred undervisningserfaring, spesielt i e-helse.

Marie Hamilton Larsen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og forsker ved Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er barnesykepleier og har en ph.d. i tverrfaglig helsevitenskap. Hennes forskningsfelt er helsekompetanse, livskvalitet og helsepedagogiske metoder. Larsen har lang klinisk erfaring fra barnekirurgisk og barneintensiv avdeling, samt fra arbeid med barn og voksne med kronisk sykdom.

Peter Bekkhus-Wetterberg er overlege ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han er spesialist i geriatri, der hans spesialfelt er bruk og tolkning av kognitive tester. Han har arbeidet med geriatri siden tidlig på 1990-tallet, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Siv Iren Juklestad er høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Hennes forskingsområder og læring og utdanning. Hun har bred erfaring fra utdanningsledelse i psykisk helse- og rusarbeid.

Kashif Waqar Faiz er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Han er lege og spesialist i nevrologi, har mastergrad i helseadministrasjon og en ph.d. i hjerneslagmedisin. Faiz har bred klinisk erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Karoline Skedsmo er høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier og har mastergrad i klinisk helsearbeid med fordypning i palliativ omsorg. Skedsmo har mange års erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier i spesialisthelsetjenesten.