Kari Krogstad

Kari Krogstad er førstelektor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, og underviser på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Hun forsker på temaer knyttet til didaktikk og religion i barnehage, grunnskole og styringsdokumenter for sektoren.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1