KRLE på småskoletrinnet (Heftet)

Forfatter:

Kari Krogstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 148
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202750077
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , KRLE og Lærerutdanning
Fag: KRLE
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen KRLE på småskoletrinnet

KRLE på småskoletrinnet handler om hva elever på 1.–4. trinn er forventet å lære, og hvordan de kan lære i faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Boka er basert på et feltarbeid forfatteren gjennomførte da hun fulgte en klasse på småskoletrinnet over tre år.

Med utgangspunkt i konkrete undervisningssituasjoner bidrar boka med KRLE-didaktiske perspektiver. Den tar opp begynneropplæring i KRLE i skolen i lys av elevers erfaring med religion fra barnehagen og belyser ulike metoder som fortellingsdidaktikk, filosofisk samtale, tilrettelegging for elevers etiske refleksjon samt lekbasert læring. Basert på klasseromsobservasjoner og elevintervjuer gir KRLE på småskoletrinnet et innblikk i elevers undring over og forståelse av ulike temaer i faget.

Målgruppen er grunnskolelærerstudenter og grunnskolelærere. Den er også aktuell for studenter på barnehagelærerutdanningen samt lærerutdannere.

Til toppen

Boka gir lyst til å gå inn i klasserommet som lærer, og viser viktigheten av både pedagogisk og religionsfaglig innsikt for de som skal undervise i faget. Mer kan man knapt ønske seg av en lærebok.
Ragnhild Laird Iversen, religionsundervisning.no

Andre aktuelle titler

Presse KRLE på småskoletrinnet

Endelig en bok om KRLE på småskoletrinnene! 11.08.2022

Denne boka gir et levende bilde som gir viktige innsikter. Ikke minst gjør Krogstad pedagogisk gode grep med hvordan hun binder klasseromsobservasjonene sammen med pedagogisk og psykologisk bakgrunnskunnskap og didaktiske tips som sammen gir bedre forståelse for hvordan barn lærer, og hvordan vi som lærere best kan tilrettelegge for gode læreprosesser.

[...] Eksempler fra det omfattende feltarbeidet krydrer boka gjennomgående. Gullkorn på gullkorn viser det unike i å undervise yngre barn.

[...] Alt i alt fremstår boka som et svært kjærkomment bidrag til pensumlitteraturen, og jeg håper for studentenes skyld at den kommer inn på pensumlistene så snart som mulig. Boka gir lyst til å gå inn i klasserommet som lærer, og viser viktigheten av både pedagogisk og religionsfaglig innsikt for de som skal undervise i faget. Mer kan man knapt ønske seg av en lærebok.

Ragnhild Laird Iversen, religionsundervisning.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Krogstad er førstelektor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og underviser på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Hun forsker og publiserer på temaer knyttet til didaktikk og religion i barnehage, grunnskole og styringsdokumenter for sektoren. Krogstad er forfatter av boka KRLE på småskoletrinnet (2022) og bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Krogstad på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).