Jan Erik Karlsen

Omtale
Jan Erik Karlsen er professor emeritus dr. oecon. ved Universitetet i Stavanger og er utdannet i økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder. Han var professor ved Universitetet i Stavanger i industriell økonomi og i endringsledelse fra 1991 til 2013. Han har også vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, visepreses i Vitenskapsakademiet i Stavanger og har utgitt tolv fagbokmonografier, en rekke bokkapitler, artikler og forskningsrapporter om ulike sider ved det moderne produksjonslivet.
Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4