Visjoner for det gode arbeidsliv (Heftet)

Arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys

Forfatter:

Jan Erik Karlsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 345
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202559540
Kategori: Sosiologi , Organisasjon og ledelse og Samfunnsfag
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Visjoner for det gode arbeidsliv

Visjoner for det gode arbeidslivet er den første samlede, samfunns- og atferdsvitenskapelige beskrivelse og analyse av hva «arbeidslivets grunnlov», Arbeidsmiljøloven, har betydd for arbeidslivet siden 1970-årene og frem til i dag. Boken

 • forklarer hva loven har betydd som visjon og reformstrategi for arbeidslivet
 • beskriver lovens premisser og særtrekk
 • beskriver hvilke modeller for arbeidsmiljøregulering den bygger på
 • presenterer en ramme for å forstå den betydning arbeidsmiljølovgivningen har hatt over tid
 • gir en faglig reise gjennom vårt arbeidslivs senindustrielle fase
 • gir et frempek mot de neste 30-40 årenes arbeidsliv og arbeidsmiljø
Nå, ved inngangen til den fjerde industrielle revolusjon med sin kunstige intelligens, robotisering, raske omstillinger og nye organisasjons- og ledelsesformer, er det særs viktig å klargjøre de verdipremisser og idealer Arbeidsmiljøloven bygger på. Selv om vi etter hvert har skaffet oss mye ny innsikt i og fakta om det norske arbeidslivet, viser boken at det fremdeles er mange hvite felter på vårt arbeidsmiljøkart. Den stiller spørsmålstegn ved om Arbeidsmiljøloven virkelig har bidratt til et «arbeidsliv i verdensklasse», og om arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter arbeider sammen for å realisere denne visjonen.

Til toppen

[...] «Jan Erik Karlsen har med denne boken kommet med et verdifullt bidrag til norsk arbeidslivsforskning. Bokens hovedtema er utviklingen av arbeidslovslovgivningen. Karlsen har jevnlig analysert norsk arbeidsliv siden syttitallet. I denne boken greier han å nyttiggjøre seg hele sin akkumulerte innsikt og erfaring. Boken kan leses som et referanseverk i forhold til den historiske utvikling av lovverk og reguleringer på arbeidsmiljøområdet. Slik sett kan boken være nyttig for tillitsvalgte, ledere og HR-personell. Fra et forskerperspektiv ligger det en stor verdi i den refleksive tilnærmingen til stoffet.» Robert Salomon er forsker I og tidligere direktør for Arbeidsforskningsinstituttet.

Andre aktuelle titler

 • Strategisk HRM 1

  Ledelse, organisasjon, strategi og regulering

  Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

  Heftet
 • Strategisk HRM 2

  HMS, etikk og internasjonale perspektiver

  Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

  Heftet
Forfatter(e)

Dr. oecon Jan Erik Karlsen er professor emeritus ved Universitet i Stavanger i industriell økonomi og endrings- og fremsynsledelse. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder i Europa og USA, visepreses og preses ved Vitenskapsakademiet i Stavanger, og har utgitt en rekke fagbøker, artikler og forskningsstudier om ulike sider ved det moderne arbeidslivet. Han er også medlem av World Futures Studies Federation, et nettverk for fagfolk innen fremsynsstudier, og med i det akademisk råd for European Journal of Futures Research.