Visjoner for det gode arbeidsliv (Heftet)

Arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys

Forfatter:

Jan Erik Karlsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 345
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202559540
Kategori: Sosiologi , Organisasjon og ledelse og Samfunnsfag
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Visjoner for det gode arbeidsliv

Visjoner for det gode arbeidslivet er den første samlede, samfunns- og atferdsvitenskapelige beskrivelse og analyse av hva «arbeidslivets grunnlov», Arbeidsmiljøloven, har betydd for arbeidslivet siden 1970-årene og frem til i dag. Boken

 • forklarer hva loven har betydd som visjon og reformstrategi for arbeidslivet
 • beskriver lovens premisser og særtrekk
 • beskriver hvilke modeller for arbeidsmiljøregulering den bygger på
 • presenterer en ramme for å forstå den betydning arbeidsmiljølovgivningen har hatt over tid
 • gir en faglig reise gjennom vårt arbeidslivs senindustrielle fase
 • gir et frempek mot de neste 30-40 årenes arbeidsliv og arbeidsmiljø
Nå, ved inngangen til den fjerde industrielle revolusjon med sin kunstige intelligens, robotisering, raske omstillinger og nye organisasjons- og ledelsesformer, er det særs viktig å klargjøre de verdipremisser og idealer Arbeidsmiljøloven bygger på. Selv om vi etter hvert har skaffet oss mye ny innsikt i og fakta om det norske arbeidslivet, viser boken at det fremdeles er mange hvite felter på vårt arbeidsmiljøkart. Den stiller spørsmålstegn ved om Arbeidsmiljøloven virkelig har bidratt til et «arbeidsliv i verdensklasse», og om arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter arbeider sammen for å realisere denne visjonen.

Til toppen

[...] «Jan Erik Karlsen har med denne boken kommet med et verdifullt bidrag til norsk arbeidslivsforskning. Bokens hovedtema er utviklingen av arbeidslovslovgivningen. Karlsen har jevnlig analysert norsk arbeidsliv siden syttitallet. I denne boken greier han å nyttiggjøre seg hele sin akkumulerte innsikt og erfaring. Boken kan leses som et referanseverk i forhold til den historiske utvikling av lovverk og reguleringer på arbeidsmiljøområdet. Slik sett kan boken være nyttig for tillitsvalgte, ledere og HR-personell. Fra et forskerperspektiv ligger det en stor verdi i den refleksive tilnærmingen til stoffet.» Robert Salomon er forsker I og tidligere direktør for Arbeidsforskningsinstituttet.

Andre aktuelle titler

 • Strategisk HRM 1

  Ledelse, organisasjon, strategi og regulering

  Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

  Heftet
 • Strategisk HRM 2

  HMS, etikk og internasjonale perspektiver

  Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

  Heftet
Forfatter(e)
Jan Erik Karlsen er professor emeritus dr. oecon. ved Universitetet i Stavanger (Uis) og Preses ved Vitenskapsakademiet i Stavanger. Han er utdannet i økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder. Karlsen var professor ved UiS i industriell økonomi og i endringsledelse fra 1991 til 2013. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder i Europa og USA, og har utgitt fjorten fagbokmonografier, en rekke bokkapitler, artikler og forskningsstudier om det moderne produksjonslivet.