Systematisk HMS-arbeid (Heftet)

Ledelse for organisatorisk bærekraft

Forfatter:

Jan Erik Karlsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 200
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348514
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Systematisk HMS-arbeid

Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er blitt et nytt profesjonsog karriereområde etter at alle norske virksomheter ble pålagt å innføre internkontroll av HMS i 1992. Nå kreves både organisatoriske virkemidler og ny kompetanse for å etterkomme myndighetenes krav til systematisk forbedring av det indre og ytre arbeidsmiljøet.

Systematisk HMS-arbeid gir en prinsipiell og praktisk innføring for studenter og ansatte i bedrifter som ønsker å lære HMS-ledelse. Forfatteren presenterer ulike perspektiver på forskjellige HMS-utford ringer, diskuterer modeller og verktøy for å kartlegge HMS-situasjonen på arbeidsplassen og viser hvordan man kan iverksette effektive HMS-tiltak.

Boken retter seg særlig mot studenter ved universiteter og høyskoler, ansatte i personaladministrasjon og ledelse, rådgivere og tillitsvalgte innen offentlig og privat sektor.

Til toppen

Forfatter(e)
Jan Erik Karlsen er professor emeritus dr. oecon. ved Universitetet i Stavanger (Uis) og Preses ved Vitenskapsakademiet i Stavanger. Han er utdannet i økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder. Karlsen var professor ved UiS i industriell økonomi og i endringsledelse fra 1991 til 2013. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder i Europa og USA, og har utgitt fjorten fagbokmonografier, en rekke bokkapitler, artikler og forskningsstudier om det moderne produksjonslivet.