Geir Johansen
© Norges musikkhøgskole

Geir Johansen

Geir Johansen er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, med didaktikk og fagdidaktikk som spesialområder. Han har doktorgrad i musikkpedagogikk med en avhandling om læreres oppfatning av musikkfaget i grunnskolen og en ny læreplans påvirkning på denne. Videre har han studert utdanningskvalitet i høyere musikkutdanning med forskningsinteressen rettet mot musikkdidaktikk som undervisningsfag i musikklærerutdanningen.

Johansen har publisert arbeider i norske og internasjonale bøker som Sociology and Music Education og tidsskrifter som Research in Music Education, British Journal of Music Education og Arts Education Policy Review og presentert arbeider ved norske og internasjonale konferanser. Ut over høyere musikkutdanning har han erfaring fra musikkundervisning i grunnskolen, kulturskolen og det frivillige musikklivet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform