Musikkundervisningens didaktikk (Heftet)

Forfatter:

Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202668150
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Pedagogikk , Lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Fag: Estetiske fag, Pedagogikk, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikkundervisningens didaktikk

Det finnes mange ulike måter å legge til rette for andres musikklæring på. En rekke valg må gjøres og hensyn må tas. Det er dette didaktikken dreier seg om, enten man er musikklærer i grunnskolen, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kulturskolen eller kordirigent. Og for å kunne ta gode valg, er det viktig å forstå musikkpedagogisk virksomhet i de kulturelle og sosiale sammenhengene der den inngår.

Musikkundervisningens didaktikk gir en bred innføring i dette store feltet og legger særlig vekt på det mangfoldet av innfallsvinkler og til dels motstridende synspunkter som har preget utviklingen. Hensikten er å sette i gang refleksjoner hos leseren om egne meninger og egen praksis og slik bidra til å profesjonalisere yrket som musikkpedagog.

Denne tredje utgaven er tilpasset nye læreplaner og oppdatert på musikkpedagogiske strømninger.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ingrid Maria Hanken er dr.philos. og professor emeritus i pedagogikk ved Norges musikkhøgskole der hun har mange års erfaring med å undervise og veilede musikkpedagogstudenter, samt forskning. Hun har også arbeidet med utvikling av læreplaner for ulike former for kunstopplæring og lærerutdanning.

Geir Johansen er ph.d. og professor emeritus i musikkpedagogikk og didaktikk ved Norges musikkhøgskole der han har mange års erfaring med forskning og undervisning i tillegg til veiledning på alle nivå. Han publiserer jevnlig i internasjonale fagtidsskrift og har praktisk erfaring som grunnskolelærer i musikk, kulturskolelærer og korpsdirigent.