Erling Eide
© Knut Lykke

Erling Eide

Erling Eide er dr.philos. og professor emeritus i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi, atferdsøkonomi og rettsøkonomi.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform